VISIE EN DOELSTELLING

Algemeen.

KBO Ulvenhout is als onderdeel van een groter geheel (namelijk KBO Brabant dat met nog vier KBO’s samenwerkt en daardoor een leden aantal heeft van ca 300.000 leden) uitgerekend een vereniging die de belangen van senioren behartigt.

Gesteund door de grote groep deskundigen binnen de organisatie van de KBO op allerlei gebied.

 

Visie

De visie is er op gericht zoveel mogelijk aandacht aan elkaar te besteden én oplossingen voor de ouderenproblemen die zich aandienen voortijdig te signaleren, te delen met elkaar en op de juiste plaats aandacht te vragen.

Dit op nationale, regionale en lokale niveau’s.

 

Doelstelling KBO Ulvenhout.

Doelstelling is om senioren (en dan men name voor de leden van de KBO Ulvenhout) te ondersteunen en gestelde vragen die betrekking hebben op wonen-, zorg- en welzijn voorzieningen te signaleren en te bespreken.  

Deskundigheid op het gebied van gezondheid en welzijn (o.a. wonen en zorg) en op financieel gebied (denk aan de pensioen- en AOW-voorziening) binnen de organisatie van de KBO te zoeken en aan te bieden.

Daarnaast is een belangrijke pijler ontmoetingsmogelijkheden aan te bieden door het organiseren van activiteiten op velerlei gebied. Dit dan vooral voor leden en door leden.

Het bestuur faciliteert de mogelijkheden.