ALGEMENE LEDENVERGADERING

 

Twee keer per jaar is er een algemene ledenvergadering (ALV). De statutaire ALV vindt plaats eind maart (voor eind april).

Hierin komen de volgende punten aan de orde:

  • behandeling en vaststelling van het jaarverslag

  • financiële verslagen en de begroting

  • het aanwijzen van de financiële middelen, waaronder met name het vaststellen van

    de contributie per lid

  • verkiezing van de bestuursleden, de voorzitter en de leden van de kascommissie

  • het behandelen en het beslissen over voorstellen, ingediend door het bestuur

  • het wijzigen van statuten

 

Een tweede, niet verplichte ALV, vindt plaats eind november waarin de financiële  stand van zaken besproken wordt en informatie gegeven wordt over de algemene situatie en plannen voor het nieuwe jaar. Een vergadering waarin, na het serieuze gedeelte, de vrijwilligers in het zonnetje worden gezet door Sint Nicolaas en bestuur.

 

Zie voor de verslagen van vergaderingen de link hieronder. 

ALV 22 maart 2024

ALV 24 november 2023

ALV 31 maart 2023

ALV 25 november 2022

ALV 13 mei 2022

 

Zie voor de jaarverslagen de link hieronder.

jaarverslag 2023

jaarverslag 2022